środa, 4 stycznia 2012

oczyszczalnia ścieków

Tabela 1: bilans zanieczyszczeń wejściowych
Parametr
Jednostka
MCA Mini
Liczba przyłączonych mieszkańców
EO
2 – 4
Zalecane maks. obciążenie
mieszkańców
6
Nominalny dzienny przepływ QN
m3/dzień
0,6
Nominalne dzienne obciążenie substancjami zanieczyszczającymi
BZT5
kg/dzień
0,17
CHZTCr
0,34
NL
0,15
Nc
0,03

Tabela 2: Podstawowe parametry budowlane i technologiczne
Parametr
Jednostka
MCA Mini
Średnica
wewnętrzna Ø D1
mm

1 265
zewnętrzna Ø DMAKS
1 440
Wysokość zbiornika V 
2 000
Dopływ
Średnica Ø d1
110
Wysokość H1
1 300
Odpływ
Średnica Ø d2
110
Wysokość H2
(= wysokość poziomu wody)
1 200
Ciężar zbiornika
kg
115
Całkowita pojemność użytkowa
m3
1,5
Ilość powietrza niezbędna do pracy
m3/godz.
4,2
Moc elektryczna
W
61
Zużycie energii elektrycznej maks.            *)
kWh/dzień
0,73
Napięcie zasilania
V/50Hz
230
Ilość nadmiernego szlamu
kg/rok
52
Częstotliwość odwożenia szlamu w roku

4 x
*) Wysokość zbiornika V należy dobrać w powiązaniu w z głębokością prowadzenia rurociągu wlotowego H1 zgodnie z danymi odbiorcy

Tabela 3: Jakość oczyszczonych ścieków
Wskaźnik
Średnie stężenie [mg/l]
Skuteczność oczyszczania, zgodnie z CE
[%]
BZT5
 20
93
CHZTCr
100
86
NL
  40
92
N – NH4+
  10
-

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz