niedziela, 1 lipca 2012

separatory na parkingach

O tym jaki jest stan polskich samochodów można się przekonać patrząc na miejsca parkingowe przy centrach handlowych itp. Praktycznie na 90% i więcej miejscach na kostce brukowej są plamy oleju z nieszczelnych misek i turbin diesla. Sprowadzanie 10 letnich i starszych rupieci ma swoje konsekwencje. Pomimo tego wyniki badań na wylotach gdzie nie ma podczyszczania nie wykazują przekroczeń więc nie jest źle - może być tylko lepiej :) tj. poprawi się jakość parku samochodowego. zgadza się parkingi i plamy po oleju są doskonałym przykładem jakości polskich samochodów ale nie ma do rzeczy ich wiek lecz lenistwo ich użytkowników którym nie chce się zmienić uszczelek pod miską olejową licząc ze jakoś sama się zabije jak rura od wody kamieniem lub niedokręcone korki spustowe.Separator jest jednym z rodzajów urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z drogi i terenów przyległych. Jego główną funkcją jest wyłapywanie frakcji ropopochodnych (smary, oleje, benzyny) wyciekających z pojazdów podczas normalnego funkcjonowania lub tez w przypadku zaistnienia wypadku. Kilka lat temu separatory były bardzo często stosowane jako urządzenia podczyszczające. Wszystko zmieniło się po tym jak na przełomie 2005-2008 GDDKIA wykonała badania stężenia zanieczyszczeń w wodach spływajacych z dróg. Okazało się że w 99% przypadków przy normalnym funkcjonowaniu drogi stężenie węglowodorów ropopochodnych jest na poziomie 0,01-1 mg/l gdzie norma dopuszcza 15 mg/l. W efekcie czego ilość proponowanych separartorów drastycznie zmalała co z uwagi na ich cenę oraz wysokie koszty eksploatacji jest dobrym rozwiązaniem. Tak naprawdę separatory w chwili obecnej stosuje się najczęściej komora drenażowa w sytuacjach gdy droga przecina następujące obszary:
- strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć wody,
- obszary Natura 2000 lub rzeki dopływające do tych obszarów
- tereny podmokłe
- bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody podziemne
- miejsca gdzie ryzyko wypadku/awarii jest bardzo duże
- miejsca występowania cennych gatunków i siedlisk najczęściej związanych z wodą.

tym policja powinna się zająć i karać surowo bo lenistwo kilku tysięcy obywateli nie może być przyczyną do stosowania separatorów za które mają zapłacić miedzy innymi pozostali obywatele a cwaniaki z firm produkujacych separatory mają pławić się w interwencjoniźmie państwowym

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz