środa, 18 maja 2011

separator tłuszczu

- studnie i zbiorniki betonowe ? 1-6 m
- osadniki (w tym licencjonowane osadniki wirowe OW)
- separatory substancji ropopochodnych: lamelowe i koalescencyjne
- separatory tłuszczu
- pompownie ścieków: sieciowe, obiektowe, przydomowe, ciśnieniowe
- oczyszczalnie ścieków: przemysłowe, komunalne
- biologiczne oczyszczalnie przydomowe
- regulatory przepływu

Firma jest również dostawcą Rozwiązań dla środowiska. Oferuje projekt, dostawę i wykonawstwo oczyszczalni ścieków komunalnych, deszczowych i technologicznych oraz innych obiektów inżynieryjnych.
Dane techniczne:
Typ separatora:separator tłuszczu
Rodzaj:wolno stojący
Przepływ nominalny [dm³/s]:7,0
Objętość całkowita [dm³]:567
Objętość osadnika [dm³]:700
Pojemność przetrzymania [dm³]:302
Długość [mm]:1850
Szerokość [mm]:1080
Wysokość [mm]:1560
Średnica wlotu [mm]:150
Średnica wylotu [mm]:150
Masa całkowita [kg]:104
Gwarancja:2 lata
Normy, certyfikaty, aprobaty:PN EN 1825-1, PN EN 1825-2

separator tłuszczu z tworzywa sztucznego z lewym lub prawym przewodem opróżniania w kierunku przepływu, do ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających; ze zintegrowanym osadnikiem, pokrywami z tworzywa sztucznego, z zamknięciem zaciskowym szybkomocującym, z połączeniem kołnierzowym przewodu ssącego, kołnierz Ø 65; do podłączenia rur z tworzywa sztucznego (PE-HD, PVC-KG, PP)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz